از چه نوع حفاظ شاخ گوزنی برای باغ ها استفاده کنیم ؟

از چه نوع حفاظ شاخ گوزنی برای باغ ها استفاده کنیم ؟